Stand Up Paddle – Hydrosfera SUP Cup (ZoZ)

maj 28, 2023

Zapraszamy na wydarzenie dla wszystkich fanów Stand Up Paddle – Hydrosfera SUP Cup, które odbędzie się podczas  Kite Cup 2023 W Jastarni już 1 lipca!

ZAWIADOMIENIE o ZAWODACH (ZoZ)

Organizatorem zawodów jest Eureka Events & Communication, BoSport, Hydrosfera i Związek Sportowy SUP

1 PRZEPISY

1.1 Zawody zostaną rozegrane zgodnie z zasadami zdefiniowanymi w Regulaminie Współzawodnictwa Sup opublikowanym w dokumentach Związku sportowego SUP https://zwsup.pl/dokumenty/ https://zwsup.pl/…/07/regulamin-wy%C5%9Bcig%C3%B3w-SUP.pdf

2 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KONKURENCJE

2.1 W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy polscy i zagraniczni.

Seniorzy Men: mężczyźni roczniki 2004 i starsi

Seniorzy Women: kobiety roczniki 2004 i starsze

Juniorzy: chłopcy roczniki 2005-2008

Juniorki: dziewczęta roczniki 2005-2008

Młodzicy: chłopcy roczniki 2009-2011

Młodziczki: dziewczęta rocznik 2009-2011

Dzieci: chłopcy roczniki 2012-2013

Dzieci: dziewczęta roczniki 2012-2013

* Wyścig w danej kategorii dojdzie do skutku, jeśli na starcie będzie min. 3 zawodników. W innym przypadku organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych (Senior-Junior, Młodzik – Dzieci)

2.2 Warunkiem przyjęcia zgłoszenia będzie osobista rejestracja w biurze zawodów, wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego, wpłata wpisowego, złożenie oświadczenia o podporządkowaniu się obowiązującym przepisom przeprowadzenia zawodów, zgoda na wykorzystanie wizerunku, złożenie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na uczestnictwo w zawodach sportowych, złożenie oświadczenia o pozostawieniu sprzętu na terenie zawodów na ryzyko własne

2.3 Zawodnicy niepełnoletni muszą pozostawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów zezwalającą na udział niepełnoletniego zawodnika w zawodach SUP

2.4 Zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający datę urodzenia.

2.5 O maksymalnej ilości zawodników w konkurencjach decydować będzie Dyrektor Zawodów.

2.6 W nadzwyczajnych udokumentowanych przypadkach losowych, Dyrektor Zawodów może dopuścić do zawodów zawodnika nieobecnego podczas rejestracji poprzez pisemnie upoważnionego pełnomocnika. Warunkiem jest wcześniejsze skontaktowanie się z Dyrektorem Zawodów oraz wpłacenie wpisowego przez pełnomocnika.

2.7 Zawody rozegrane zostaną w następujących konkurencjach:

Seniorzy / Seniorki OPEN

SHORT RACE – 350m

TECHNICAL RACE – 2500m

Juniorzy, Juniorki OPEN

SHORT RACE – 350m

TECHNICAL RACE – .2500 m

Młodzicy/ Młodziczki: POMPOWANE

SHORT RACE – 350m

TECHNICAL RACE – 1500 m

Dzieci: POMPOWANE

SHORT RACE – 350m

TECHNICAL RACE – 1500m

Dodatkowo rozegrany zostanie amatorski wyścig na deskach dmuchanych:

OPEN INFLATABLE 2500m dla uczestników z roczników 2004 i starszych.

2.8 Zgłoszenia do zawodów należy dokonać w pierwszym dniu zawodów Kite Cup tj. 30.06.2023 w godzinach od 11.00 do 16.00 lub w dniu rozgrywania Hydrosfera SUP Cup tj. 1.07.2023 w godzinach 8:00 – 10:00 w biurze zawodów lub on line po uruchomieniu bramki płatności na stronie zawodów www.kitecup.pl

2.9 Wpisowe do zawodów wynosi: 100 PLN dla wszystkich zawodników.

2.10 Koszulki startowe podlegają zwrotowi i będzie pobierana za nie kaucja w wysokości 100 zł. Kaucja zostanie zwrócona do godziny po ceremonii wręczenia nagród w biurze zawodów. Po upływie wskazanego powyżej terminu kaucja nie podlega zwrotowi.

3 PROGRAM ZAWODÓW

3.1 Program zawodów będzie następujący:

Sobota 01.07.2023

Odprawa odbędzie się w dniu 01.07.2023r w biurze zawodów na plaży w Jastarni o godzinie 10.00. Godzina startów 11:00

4 MIEJSCE ZAWODÓW

4.1 Miejscem organizacji zawodów będzie plaża w Jastarni od strony morza obok wejścia nr 52

4.2 Parkowanie aut we własnym zakresie i na własny koszt.

5. PUNKTACJA

Zgodna z regulaminem

6. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do zawodów zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania zawodów oraz we wszystkich materiałach dotyczących zawodów.

7. NAGRODY

Nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

8. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego deskę, wynikającą z udziału w zawodach.

9. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

Kontakt do Organizatorów: natalia@eureka.biz.pl

Najbliższe zawody

KUŹNICA
9 – 11 Czerwca

Puchar Polski w Kitesurfingu i Wingfoilu oraz Mistrzostwa Polski A’s

JASTARNIA
30 czerwca – 2 lipca 2023

Puchar Polski w Kitesurfingu i Wingfoilu oraz Mistrzostwa Polski Formula Kite i Wing Wave

REWA
25 – 27 sierpnia

Puchar Polski w Kitesurfingu i Wingfoilu oraz Mistrzostwa Polski Kite Freestyle, Wing Freestye, Wing Race, MPI

Partner Główny

Sponsorzy

Organizatorzy